192.168.1.1 Details

Here is the details for 192.168.1.1 IP address. You can paste this IP on browser to open admin console.

 • IP Address: 192.168.1.1
 • Registered by: IANA
 • Uses Type: Internal Network

Your IP Details

Here is the details of your IP address which we're able to fetch from the public databases.

 • IP Address:
 • Location:
 • Your ISP:

192.168.1.1

1. Jak zalogować się do 192.168.1.1?

Aby zalogować się do 192.168.1.1 , wykonaj następujące kroki:

 • 1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do http://192.168.1.1 lub 192.168.1.1 na pasku adresu przeglądarki.
 • Najpierw musisz połączyć się z urządzeniem sieciowym za pośrednictwem Wi-Fi lub przewodu LAN, aby stamtąd móc uzyskać do niego dostęp. 192.168.1.1 można uzyskać z telefonu, ale nie można uzyskać do niego dostępu podczas korzystania z 3G/4G LTE.
 • Kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do 192.168.1.1 (Niezabezpieczone)
 • 2. Pojawi się strona logowania z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła logowania.
 • 3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w określonych polach.
 • 4. Teraz zalogujesz się do panelu administracyjnego routera.

Uwaga: jeśli nie możesz uzyskać dostępu do konsoli administratora routera pod adresem 192.168.1.1 , spróbuj użyć innego adresu IP — 192.168.0.1 lub 10.0.0.0.1 .

2. Jaki jest adres IP 192.168.1.1?

Jest to domyślny adres IP dla modemu i routera przypisywany temu urządzeniu. Niektóre inne linie urządzeń mogą mieć adresy 192.168.0.1 , 192.168.1.100 lub 10.0.0.1 , ale 192.168.1.1 jest najbardziej powszechny. Według ankiety, ponad 90% modemów, które operatorzy sieci oferują podczas instalacji sieci, strona zarządzania ma adres 192.168.1.1 .

192.168.ll fpt to prywatny adres IP używany do logowania do panelu administracyjnego routera. 192.168.ll admin jest wstępnie określony przez producentów routerów jako domyślny adres bramy i może być używany do wprowadzania różnych zmian w ustawieniach routera.

Możesz nazwać to adresem internetowym. Każde urządzenie łączące się z Internetem posiada unikalny adres, co pozwala na sprawną wymianę danych pomiędzy urządzeniem a resztą cyfrowego świata. Tak jak każda osoba ma unikalny adres pocztowy/e-mail/numer telefonu do wymiany kontaktów.

W Internecie ten adres nazywa się adresem protokołu internetowego (IP). W typowej sieci domowej router przydziela adres IP każdemu podłączonemu do niego urządzeniu. Posiada również prywatny adres IP (IP routera). Istnieje określony zakres adresów IP dla sieci prywatnych, takich jak dom, biznesowa sieć lokalna (LAN)/sieć bezprzewodowa (WAN) itp. Tych adresów IP nie można przypisać do dostępnych witryn internetowych. publicznie dostępne (strony internetowe). Zakresy adresów to:

192.168.0.0 - 192.168.255.25

172.16.0.0 - 172.31.255.255

10.0.0.0 - 10.255.255.255

Adres IP zawsze zawiera zestaw 4 liczb z zakresu od 0 do 255. Adres składa się z 2 części; „Identyfikator sieci” to pierwsze trzy cyfry w adresie IP, a identyfikator urządzenia to czwarta. Oprócz prywatnego adresu sieci/routera i jego urządzeń istnieje również adres publiczny, który identyfikuje sieć. /router. Wszystkie urządzenia w danej sieci współdzielą widoczny adres publiczny z siecią zewnętrzną.

Na przykład w adresie 192.168.1.20 192.168.1 to identyfikator sieci, ostatnia liczba 20 to identyfikator urządzenia. Jeśli masz wiele urządzeń podłączonych do sieci domowej, wszystkie urządzenia będą miały te same pierwsze trzy cyfry, co oznacza, że ​​należą do tej samej sieci, czwarta cyfra będzie inna, co oznacza, że ​​są unikalne. Protokół DHCP (Host Dynamic Configuration Protocol) skonfigurowany na routerach umożliwia im automatyczne przypisywanie unikalnego adresu IP do każdego urządzenia.

Oprócz prywatnego adresu sieci/routera i jego urządzeń istnieje również adres publiczny sieci/routera. Wszystkie urządzenia w danej sieci współdzielą widoczny adres publiczny z siecią zewnętrzną.

Router przekształci adres prywatny na adres publiczny podczas komunikacji z siecią zewnętrzną i zamieni adres publiczny na prywatny podczas komunikacji z urządzeniami w sieci. Proces ten nazywa się translacją adresów sieciowych (NAT).

3. Adres IP 192.168.1.1 i jak z niego korzystać.

Czy używasz routera z pełną funkcjonalnością? Jeśli jesteś zwykłym użytkownikiem Internetu, czasami możesz natknąć się na ciąg znaków numerycznych, taki jak 192.168.1.1 . Ten artykuł wyjaśnia, czym jest 192.168.1.1 i służy jako podstawowy przewodnik, jak go wykorzystać podczas uzyskiwania dostępu do Internetu.

4. Typowe problemy w 192.168.1.1 lub 192.168.ll

Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika i hasła, możesz postępować zgodnie z tymi instrukcjami, aby je odzyskać. Jeśli nadal nie zmieniłeś domyślnej nazwy użytkownika i hasła dostarczonych z routerem, możesz zapoznać się z naszą listą domyślnych nazw użytkownika i haseł.

Połączenie

Upewnij się, że router jest podłączony do komputera lub innych urządzeń za pomocą kabla internetowego lub Wi-Fi. Powinieneś sprawdzić wszystkie kontrolki na routerze: kontrolkę zasilania, kontrolkę Internetu, kontrolkę WI-FI i kontrolkę Ethernet.

Uruchom ponownie

Jeśli router jest podłączony do urządzenia, uruchom je ponownie. Aby to zrobić, najpierw odłącz router, a po kilku minutach podłącz je ponownie, po jednym na raz. Odczekaj dwie minuty, a następnie sprawdź ponownie.

Zapora

Jeśli jest blokowany przez zaporę, musisz to wyłączyć, ponieważ czasami router nie może uzyskać dostępu do Internetu, ponieważ konto jest w konflikcie z ustawieniami zapory.

192.168.ll

Spróbuj uzyskać dostęp do panelu sterowania routera za pośrednictwem przeglądarki, wprowadzając adres IP routera w pasku adresu przeglądarki. Adres to 192.168.1.1 , a nie 192.168.ll . Jeśli to nie zadziała, możesz nacisnąć przycisk resetowania na routerze, aby zresetować router do ustawień fabrycznych.

5. Nie pamiętasz nazwy użytkownika i hasła adresu IP?

Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i hasła adresu IP lub jeśli nie działają, możesz

 • Zobacz instrukcję/opakowanie lub tył routera. (lub sprawdź domyślną listę nazw użytkowników i haseł).
 • Jeśli zmieniłeś hasło i je zgubiłeś lub zapomniałeś, musisz przywrócić ustawienia fabryczne. Aby to zrobić, poszukaj małego przycisku RESET ukrytego z tyłu routera. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 10-15 sekund spinaczem do papieru lub igłą. Router sam się zrestartuje i powróci do ustawień domyślnych.

6. Jak zmienić adres IP routera.

Domyślny adres IP bramy jest wstępnie określony przez dostawcę usług internetowych, jednak użytkownik może go skonfigurować zgodnie ze swoimi potrzebami. Często jest zmieniany, aby uniemożliwić złoczyńcom dostęp do pulpitu administratora, zapobiec atakom DDoS lub po prostu dodać dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Oto jak to zrobić

TP-Link:

 • 1. Zaloguj się do domyślnego panelu administracyjnego pod adresem 192.168.0.1 lub 192.168.1.1 (admin/admin to nazwa użytkownika i hasło)
 • 2. Przejdź do Ustawienia zaawansowane > Sieć > LAN.
 • 3. W polu „Adres IP” możesz go zmienić na żądany adres, np. 192.168.1.2.

4. Zapisz go, a router uruchomi się ponownie, aby zastosować zmiany.

D-Link:

 • 1. Zaloguj się na stronie konfiguracji routera (nazwa użytkownika: admin i hasło: admin/puste)
 • 2. Przejdź do Ustawienia > Ustawienia sieciowe.
 • 3. Teraz znajdziesz pole Adres IP routera.

4. Zmień go na preferencje i Zapisz ustawienia.

Uniwersalny z Linksys, D-link, Asus, Netgear, TP-Link

Wśród zakresów adresów używanych w sieciach domowych, 192.168.ll viettel został przypisany przez większość producentów jako adres IP routera, co czyni go domyślną bramą lub punktem dostępu, przez który urządzenia w sieci komunikują się dalej i łączą z resztą świata. Dlatego https://192.168.ll jest nazywany bramą domyślną. Ta standaryzacja ułatwia użytkownikom sieci zapamiętanie adresu, aby uzyskać dostęp do konsoli administratora routera, wpisując http://192.168.ll w pasku adresu przeglądarki.

Większość głównych producentów routerów używa 192.168.ll vnpt jako adresu IP routera, w tym D-link, Asus, Netgear, Cisco, Linksys, Tp-Link, Tenda, SMC Networks, Huawei i Dell. Routery zawsze są dostarczane z instrukcją zawierającą konkretny adres IP routera.

Uwaga: Pamiętaj, że każdy adres IP zawiera 3 kropki w adresie. 19216811 to nieprawidłowy adres IP.

Oto lista nieprawidłowych adresów IP, które możesz napotkać:

192.168.ll

192.168.ll wiettel

192.168.ll ftp

192.168.ll administrator

192.168.1

192.168

192.168.l.1

192.168.1.

192.168.1.1.

192.168.11

192.168.

19216811

192 168.1.1

192 168.1.1

192.1681.1

http://192.168.1.1

http://192.168.1.1

192.168.l.2

https //192.168.1.1

168.1.1

www.192.168.1.1

192.168.1.1

192.168 ll

192.168.1.1

192.168.1.0

192-168-1-1

192.168.1.1 - 19216811.guru